Секюре ДжиЕсЕм

Професионална защита на конфиденциални данни

Специален клетъчен телефон SP7

Телефонът SP7 е защитен от всички системи за дешифриране. За вашето спокойствие и пълна безопасност са необходими минимум два телефона SP7 (за вас и за вашия събеседник)

Телефонът е вписан в Регистър на радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства на Държавна агенция "Национална сигурност" и притежава Удостоверение за вписване №12 съгласно изискванията на чл. 274, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)

Характеристики на SP7

 • Симетричен алгоритъм за шифроване
 • Дължина на ключа 256 бита
 • Публичният ключ 256 бита за свързване се формира за всеки сеанс чрез изчисляване над елиптична крива 256 бита по схемата Public Key Diffie-Hellman
 • Сеансовият ключ за връзка се получава чрез събирането на публичния ключ и секретния ключ, създаден от самият ползвател с помощта на център за изготвяне на ключове, включен в комплекта
 • Алгоритъм за компресиране на речта: 4800 bit/s ACELP
 • GSM диапазон: 850, 900, 1800, 1900 MHz
 • Тегло на телефона: 140 гр.
 • Размери на телефона: 110х40х20 мм

Специалният клетъчен телефон SP7 осигурява гарантирана защита от подслушване на Вашите телефонни разговори в мрежите за мобилна връзка със стандарт GSM. При това не е важно къде се намирате - у дома, в страната или в чужбина. Обикновенните телефони лесно се подслушват и бързо се дешифрират, а това означава, че разговорите ви могат да са известни на:

 • Бизнес конкуренти (технически шпионаж), спецслужби;
 • Криминални особи;
 • Частни детективи, наети от съпруг/съпруга.
Схема

За да е защитен телефонът ви:

 • Трябва да съдържа специални криптопроцесори, които не само да шифроват телефонния разговор, но и да защитават от аудиомониторинг (подслушване и запис на разговорите в помещението);
 • Не трябва да използва популярни операционни системи iOS, ANDROID, WINDOWS, SYMBIAN, за които има разработено огромно количество вирусни програми;
 • Трябва да използва криптосхема с дължина на сеансовия ключ не по-малко от 128 bit за «SECRET» и 256 bit за «TOP SECRET»;
 • Шифровъчните ключове трябва да са изготвени от собственика на телефона или от негово доверено лице.

Особености:

От всички специални телефони, предлагани на пазара на криптотехниката, SP7 и TB-7 имат всички необходими свойства.


Телефонът SP7 разполага с:
 • Собствена оригинална разработка (схема, операционна система, криптографско и програмно обезпечение, дизайн на телефона);
 • Уникално криптографско програмно осигуряване;
 • Оригинална схема не позволява да се направи от телефона «радио-бръмбар»;
 • Производство в България, няма чужди «бръмбари» и «маркери»;
 • 100% защита от вируси;
 • 256 битов сеансов ключ за свързване гарантирано защитава от подслушване;
 • Център за Изготвяне на Ключове. Възможност за генериране на криптоключове.
Телефонът SP7 е защитен от всички системи за дешифриране. Сеансовият ключ за връзка се получава чрез събирането на публичния ключ и секретния ключ, създаден от самият ползовател с помощта на «Център за Изготвяне на Ключове», включен в комплекта.

Схема

Гарантирана защита на телефонните разговори се постига само при използване на схема за свързване "point-to-point" - шифриране на информацията в единия телефон и дешифриране в другия (и обратно). GSM мрежата не позволява да се реализира шифриране по схемата "point-to-point" в гласовия канал. По тази причина в режим криптирани (закрити) телефонни разговори телефонът SP7 използва канала за предаване на данни CSD 9600 bit/s. Малката скорост за предаване на данни на този канал налага използване в SP7 на алгоритъм за компресиране на речта (Voice Coder) със скорост на преобразуване 4800 bit/s.

Нагоре

За нас

Секюре ДжиЕсЕм основана през 2015г. с основна дейност разработка, производство, внедряване, монтаж, настройване, изпитвания, сервизно обслужване и унищожаване на шифриращи (криптографски) средства, в това число и сертифицирани, предназначени за криптографска защита на информацията при нейната обработка, съхранение и предаване по каналите са свръзка.

За контакти

 • Адрес: 7700 Търговище,
  бул. "Цар Освободител"№4, сградата на ПРИМА, офис 22
 • Телефон: +359 898 778 128
 • E-mail: office@securegsm.bg