Секюре ДжиЕсЕм

Професионална защита на конфиденциални данни

Специален 4G телефон TB-7

Телефонът от ново поколение TB-7 е защитен от всички системи за дешифриране. За вашето спокойствие и пълна безопасност са необходими минимум два телефона TB-7(за вас и за вашия събеседник). Телефонът е съвмесим с предлагания до сега SP7.

Телефонът е вписан в Регистър на радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства на Държавна агенция "Национална сигурност" и притежава Удостоверение за вписване №11 съгласно изискванията на чл. 274, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)

Специален 4G телефон TB-7

Характеристики на TB-7

 • Симетричен алгоритъм за шифроване
 • Дължина на ключа 256 бита
 • Публичният ключ 256 бита за свързване се формира за всеки сеанс чрез изчисляване над елиптична крива по схемата Public Key Diffie-Hellman
 • Сеансовият ключ за връзка се получава чрез събирането на публичния ключ и секретния ключ, създаден от самият ползвател с помощта на център за изготвяне на ключове, включен в комплекта
 • Съвместим със специален телефон SP7
 • Криптиране на SMS съобщения
 • Поддържа Wi-Fi
 • Поддържа VoIP
 • Мрежово покритие: 2G / 3G / 4G (LTE)
 • Тегло на телефона: 150 гр.
 • Размери на телефона: 112х44х18 мм

Специалният клетъчен телефон TB-7 осигурява гарантирана защита от подслушване на Вашите телефонни разговори 3G/4G мобилни мрежи, WiFi. При това не е важно къде се намирате - у дома, в страната или в чужбина. Обикновенните телефони лесно се подслушват и бързо се дешифрират, а това означава, че разговорите ви могат да са известни на:

 • Бизнес конкуренти (технически шпионаж), спецслужби;
 • Криминални особи;
 • Частни детективи, наети от съпруг/съпруга.

Специалният телефон TB-7 е напълно съвместим с предишния специален телефон SP7, но за разлика от него работи в защитен режим не само в мобилните мрежи 2G (използва превключване на каналите), но в 3G/4G и WiFi стандартни мрежи (с помощта на превключване на пакети).

За да работи в 3G/4G и WiFi мрежи е достатъчно да се използват услугите на интернет доставчик, който осигурява IP-телефония със SIP сигнализация, задължителен протокол RTP (Real Time Protocol), с поддържане на псевдо-кодек Clearmode [RFC 4040].

Схема

За да е защитен телефонът ви:

 • Трябва да съдържа специални криптопроцесори, които не само да шифроват телефонния разговор, но и да защитават от аудиомониторинг (подслушване и запис на разговорите в помещението);
 • Не трябва да използва популярни операционни системи iOS, ANDROID, WINDOWS, SYMBIAN, за които има разработено огромно количество вирусни програми;
 • Трябва да използва криптосхема с дължина на сеансовия ключ не по-малко от 128 bit за «SECRET» и 256 bit за «TOP SECRET»;
 • Шифровъчните ключове трябва да са изготвени от собственика на телефона или от негово доверено лице.

От всички специални телефони, предлагани на пазара на криптотехниката, SP7 и TB-7 имат всички необходими свойства.


Особености:

Телефонът TB-7 разполага с:

 • Собствена оригинална разработка (схема, операционна система, криптографско и програмно обезпечение, дизайн на телефона);
 • Уникално криптографско програмно осигуряване;
 • Оригинална схема не позволява да се направи от телефона «радио-бръмбар»;
 • Производство в България, няма чужди «бръмбари» и «маркери»;
 • 100% защита от вируси;
 • 256 битов сеансов ключ за свързване гарантирано защитава от подслушване;
 • Център за Изготвяне на Ключове. Възможност за генериране на криптоключове.
Телефонът TB-7 е защитен от всички системи за дешифриране. Сеансовият ключ за връзка се получава чрез събирането на публичния ключ и секретния ключ, създаден от самият ползовател с помощта на «Център за Изготвяне на Ключове», включен в комплекта.

Схема

За нас

Секюре ДжиЕсЕм основана през 2015г. с основна дейност разработка, производство, внедряване, монтаж, настройване, изпитвания, сервизно обслужване и унищожаване на шифриращи (криптографски) средства, в това число и сертифицирани, предназначени за криптографска защита на информацията при нейната обработка, съхранение и предаване по каналите са свръзка.

За контакти

 • Адрес: 7700 Търговище,
  ул. "Панагюрище"№10, БЦ-БИ, офис 6
 • Телефон: +359 898 778 128
 • E-mail: office@securegsm.bg